Velkommen til Folkepartiet NyborgFolkepartiet Nyborg
stiller op uden binding til et landspolitisk parti, således kan alle være med til at stemme frit på Folkepartiet Nyborg til kommunevalget 21. november.

Partierne i det nuværende byråd er bundet af partierne på Christiansborg, hvorfor de ikke frit kan tilgodese Nyborgs behov fuldt ud.


Vi ønsker brotaksterne fjernet .

Christiansborg har for eksempel forhindret Dansk Folkeparti i Nyborg i at stemme for at brotaktsterne fjernes.


En stemme på partiet er med til at bringe Nyborg tilbage på sporet.

Vi vil sørge for, at kommunen får fremgang og at velfærden styrkes.

Nyborg Slot
Vi vil arbejde for at de ældre på plejehjemmene får en anstændig pleje. Der skal ansættes flere varme hænder som sikrer, at de ældre får i deres dagligdag en anstændig og værdig livskvalitet .

Hjemmehjælpen skal forbedres.

Vi vil skabe tryghed for vores børn og skolevejene skal være sikre.

Vi vil styrke daginstitionerne, Campus m.m.

Ungdommen


Vi vil skabe bedre forhold for de unge, med fx støtte til sporten og kulturen.
Vi vil arbejde for nye tidssvarende sportshaller, håndboldhaller, isskøjtebaner, bowlingbaner og volleyboldhaller på Nyborg Lynfrost.

Ungdomsforeningerne skal have støtte til at der kan skabes bedre foreningsliv.


Vi vil have Nyborg tilbage, så byen fremtræder som en selvstændig kommune. Derfor vil vi stoppe million-støtten til udvikling Fyn, som kommunen har betalt millioner til uden, at det har bidraget positivt til vor kommune.