Projekter
Vi har følgende ideer for 2017

Vi fastholder stadig at der bygges et plejehjem og et demenscenter ved havnen. Dette blev forkastet af Nyborgs byråd. Årsag: Politik kommer før mennesket!


Vi har en ide om at løsningen af parkeringspladsproblemerne i den indre by bør løses ved at der etableres et Parkeringshus på pladsen ved Kgs. Bastionsvej.

Denne mulighed vil gavne de hand-lende i byen efter at slotsprojektets tilblivende og samtidig vil det også skabe parkeringspladser til besøgende der vil besøge Nyborg Slot.

Vi har også en ide om, at der etableres et parkeringshus ved Nyborgs togstation, i lighed med Odense. Her kan man direkte gå til perronen, uden at man skulle trave i pløre og alt slags vejr.

Parkeringshuse For at lette parkeringsforholdene i Nyborg og ved banegården arbejder vi med at etablere parkeringshuse.
Transportcenter

Vi tog i sin tid initiativet til at få etableret et transportcenter i Nyborg. Vi fik forhandlet købet af grunden på plads.

Vi skaffede en operatør til centeret. Et benzinselskab/ dagligvarebutik som ville etablere sig der.